Hejsan!

Tinas Vårdponny arbetar via HUI- hästunderstödda insatser för att öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos enskilda och familjer som har drabbats av cancer, samt personer som har drabbats av demenssjukdom och boende på LSS-gruppboenden.

Hästen har använts i terapeutiskt syfte sedan 1950-talet, då initialt av sjukgymnaster som behandlingsform för poliodrabbade, men även för övriga funktionsnedsättningar som till exempel stroke, cerebral pares, ryggproblem, autism, psykisk ohälsa. Idag används hästen även i själavård. Via Hästunderstödd terapi (HUT) och hästunderstödda insatser (HUI) kombineras fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar och social interaktion, där ett band ofta knyts mellan hästen och medmänniskan. Denna behandlingsform är även unik då den sker via vistelse ute i naturen med dess positiva effekter (G. Silverberg, P. Tillberg Ridterapi-fakta och framtid, Arbetsrapportserie nr 75, 2011). Då samvaron med häst kräver närvaro och rutiner, kan det leda till en plats/ situation där en medmänniska i kaos/ trauma kan finna en stunds ro, en mental avkoppling.