Om Tina

Hej!

Mitt namn är Tina Bagger Preisler och jag har en bakgrund inom hälso-och sjukvården sedan 1989, då började jag arbeta som undersköterska inom akutsjukvården och äldreomsorgen. Sedan 2004 har jag arbetat som legitimerad sjuksköterska främst inom hematologi, barnonkologi, hjärtsjukvård samt med vård i livets slutskede.
Idag driver jag en mindre verksamhet som ger människan, i alla åldrar, en möjlighet till samvaro med häst.

Syftet med verksamheten är att främja hälsa , att öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos medmänniskan. Vi vänder oss i första hand till familjer och enskilda som har drabbats av cancer, i form av besök på gården där hästarna bor, men vi gör även besök på äldre- och särboende, samt hospice.
Studier visar att denna samvaro främjar fysisk aktivitet, social interaktion, kognitiva utmaningar och ett känslomässigt engagemang (Silfverberg & Tillberg, Ridterapi-fakta och framtid, 2011. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap, arbetsrapportserie Nr 75. Stockholm)

Jag har fullt medlemskap i OHI- organisationen för hästunderstödda insatser och arbetar enligt deras etiska kod.

Jag har genomfört en fristående utbildning på Ersta Sköndal högskola, ”Hästen som terapeutisk resurs” 7.5 hp, januari 2016, och läst två terminer på Ridskolan Strömsholm ” Tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser- inriktning terapi & specialpedagogik” 2017-2018, vars syfte var att ge oss deltagare kunskap och kompetens att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/ pedagogisk resurs inom häls- och sjukvård, socialt arbete och skola.

Tinas Vårdponny ger mig möjlighet att kombinera mina erfarenheter inom hälso- och sjukvården med mitt stora intresse för hästen, då mötet mellan oss alla handlar om närvaro, respekt och ödmjukhet mot varandra.

För mig är det väldigt viktigt med en hälsosam hästhållning. För att jag ska lyckas använda mina vänner i vårdande syfte är det viktigt att de tycker om att både åka iväg på besök och att få besök. Att hästen har ett intresse i människor och mår bra är för mig helt avgörande.
Säkerhetsaspekterna kring vistelsen runt hästen är av största vikt. Detta då hästen är ett utpräglat flyktdjur och kan reagera snabbt om de blir rädda, även om de är förberedda och tränade för olika situationer. Besöket/ vistelsen sker alltid på egen risk.

Verksamheten är besiktad och godkänd av Jordbruksverket/ Länsstyrelsen i Stockholms län.