Tjänster

Dino utför besök på äldre, demens och LSS-boenden samt hospice i Stockholms- och Uppsala län. Han gör även hembesök. 

Besöket hos Er förväntas ta ungefär två timmar. Han kan komma inomhus om ni önskar, alternativt att besöket sker utomhus. Dino åker hiss och kan gå i låga trappor. Det finns möjlighet till att åka vagn efter honom i en Rockard/ en till två sits vagn, som leds av mig. Denna aktivitet är mycket uppskattad! Vagnen har ett lågt insteg, vilket gör att de flesta kan komma upp i vagnen. Detta sker då utomhus och då vägunderlag tillåter.

Dino kommer inför besöket vara duschad/ schamponerad, och rastad.

Ni är även varmt välkomna till gården, för en stunds avkoppling.

Ni får då träffa hästarna i sin hem miljö. Besöket börjar alltid med att ni allmänt får lära er om vilket djur hästen är, dess instinkter och hur de fungerar i flock. Ni får en presentation om varje individ i vår flock och hur de kommunicerar med varandra utifrån sin rang. Vi går sedan ut till hästarna i hagen och studerar dem, ser efter hur de mår just idag. Därefter bestämmer ni/ vi, hur ni önskar att samvaron med hästarna ska utformas under besöket. I form av ridning, körning, eller kanske en promenad i skogen med hästarna och picknickkorgen skapas ett andrum från vardagen.  Vi kommer att vistas utomhus, med tillgång till varmt fikarum och toalett. Besöket genomförs oavsett väder. Hjälmar och säkerhetsväst finns att låna. Mobilen skall vara på ljudlöst, och helst i fickan. Max vikt 85 kg, vid ridning. Gården ligger i vackra Kullsta/ Svanberga i Roslagen, Norrtälje.

Säkerhetsaspekterna kring vistelsen runt hästen är av största vikt. Detta då hästen är ett utpräglat flyktdjur och kan reagera snabbt om de blir rädda, även om de är förberedda och tränade för olika situationer. Besöket/ vistelsen sker alltid på egen risk. Varje häst har en olycksfallsförsäkring kopplad till sig, men se för säkerhetskull över era egna försäkringar.

En god handhygien är viktig inför varje besök. Detta då det försvårar spridning av zoonoser, smittämne eller sjukdomar som på ett naturligt sätt kan spridas mellan människor och djur (SJVFS 2013:14 11§). Vid besök av Dino finns torkhanddukar av engångskaraktär samt handsprit att tillgå, vid besök på gården finns varm- och kallvatten samt handsprit att tillgå.